profile-asia-blog-picture-3
لورم ایپسوم 770 433 شرکت پروفیل آسیا

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم…

profile-asia-blog-picture-2
لورم ایپسوم 770 433 شرکت پروفیل آسیا

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم…

asia-profi-lsteel_online_rt
لورم ایپسوم 560 420 شرکت پروفیل آسیا

لورم ایپسوم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم…

در ارتباط باشید

شرکت پروفیل آسیا

شرکت پروفیل آسیا در سال ۱۳۷۱ در شهرستان مبارکه اصفهان تاسیس و در سال ۱۳۷۴ به بهره برداری رسید.
هدف این شرکت تولید انواع پروفیل های فولادی مورد مصرف در صنعت و ساختمان با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از کادر مدیریتی علمی و مهندسی است.

© 2020 Asia Profile Co. Designed by marketing724

شرکت پروفیل آسیا

شرکت پروفیل آسیا در سال ۱۳۷۱ در شهرستان مبارکه اصفهان تاسیس و در سال ۱۳۷۴ به بهره برداری رسید.
هدف این شرکت تولید انواع پروفیل های فولادی مورد مصرف در صنعت و ساختمان با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از کادر مدیریتی علمی و مهندسی است.

در ارتباط باشید

© 2020 Asia Profile Co. Designed by marketing724

09213491090